ban ghost win 10 64 bit 2020

Download Ghost Win 10 LTSC 2021

Ghost Win 10 LTSC 2021 – No soft & Full Soft, Cập nhật tháng 3/2021

Ghost Win 10 LTSC 2021 – No soft & Full Soft, Cập nhật tháng 3/2021 by LehaIT Bản Ghost Win 10 LTSC 2021 được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC cập nhật tháng 3/ 2021 (OS Build 17763.1823).Không cá nhân hóa bất cứ thành phần nào của Windows. Ghost là gì? Ghost thường được gọi là cloning,…

Xem thêm
image_print