bài khấn ngày rằm

Bài cúng rằm tháng 7 tại công ty

Bài cúng rằm tháng 7 tại cơ quan (Công ty, Cửa hàng)

Cúng rằm tháng 7 năm 2020 vào ngày, giờ nào, mâm lễ Vu Lan, cúng chúng sinh cô hồn tại nhà, nhà thờ họ, công ty, viết sớ, văn khấn rằm tháng 7 thần tài. A. Bài cúng rằm tháng 7 tại công ty (cơ quan, cửa hàng,…) 1. Hướng dẫn sắm lễ cúng rằm…

Xem thêm
image_print