Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: Bỏ khoản thu kinh phí đào tạo 2,1 triệu đồng/tháng

Sau khi sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng bức xúc với khoản thu “kinh phí đào tạo” nằm ngoài học phí, hiệu trưởng nhà trường đã có quyết định điều chỉnh.

Theo đó, ngày 1-2, Hiệu trưởng ký Quyết định số 225 về việc điều chỉnh mức thu học phí của nhà trường trong năm học 2022-2023 nhằm thực hiện nghị quyết mới của Chính phủ. Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 được điều chỉnh bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022, giảm từ 2,45 triệu đồng/tháng (24,5 triệu đồng/năm) xuống còn 1,43 triệu đồng/tháng (tương đương 14,3 triệu đồng/sinh viên/năm học).

gian lan dai hoc y duoc hai phong1

Tuy nhiên, nhà trường lại tổ chức thu thêm khoản tiền “kinh phí đào tạo” với mức 2,1 triệu đồng/tháng (21 triệu đồng/năm) đối với hệ đào tạo chính quy, chính quy tập trung ngành y, điều dưỡng và 2,3 triệu đồng/tháng (23 triệu đồng/năm) đối với ngành dược.

Sau quyết định này, sinh viên bức xúc vì trước đó nhà trường cho biết tân sinh viên là chỉ thu học phí 2,45 triệu đồng/tháng (24,5 triệu đồng/năm với ngành y đa khoa) và không có thêm bất cứ khoản thu nào khác. Một số ngành đào tạo khác có mức học phí từ 1,85-2,7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Quyết định 225 thì khoản thu thêm “kinh phí đào tạo” đã đẩy học phí ngành y đa khoa lên thành 35,3 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, ngày 20-12-2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165 về học phí đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo công lập năm học 2022-2023 yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp công lập giữ ổn định mức học phí năm 2022-2023 bằng mức thu học phí năm 2021-2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ.

Trước những bức xúc của sinh viên, hiệu trưởng nhà trường đã thông qua Quyết định số 254 thay thế cho Quyết định số 225 ban hành ngày 1-2, bỏ khoản thu “kinh phí đào tạo” 2,1 triệu đồng/tháng.