Tăng hoặc giảm kích thước phông chữ trong Word bằng phím tắt

Để tăng hoặc giảm kích thước phông chữ của văn bản trong Microsoft Word, hãy làm theo các bước sau.

  1. Đánh dấu văn bản bạn muốn phóng to hoặc nhỏ hơn.
  2. Để tăng kích thước phông chữ, hãy nhấn Ctrl]. (Nhấn và giữ Ctrl, sau đó nhấn phím ngoặc phải .)
  3. Để giảm kích thước phông chữ, hãy nhấn Ctrl[. (Nhấn và giữ Ctrl, sau đó nhấn phím ngoặc trái .)
Phim tat trong word 2010 2013 2016
Phím tắt trong word 2010 2013 2016.

Các phím tắt ở trên đã được xác minh là hoạt động trong Microsoft Word 2010 đến Word 2019. Nếu bạn không thể làm cho các phím tắt hoạt động, hãy đảm bảo rằng bạn đang nhấn và giữ Ctrl phím xuống khi nhấn phím ngoặc trái hoặc phải. Mỗi lần bạn nhấn phím ngoặc, văn bản sẽ tăng hoặc giảm một điểm về kích thước.