Tải driver máy photocopy Ricoh Aficio MP 4054

Thông tin thêm. Nếu bạn không biết cách kết nối thiết bị bổ sung với máy tính của mình và bạn cần hướng dẫn cách kết nối chính xác, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên trang web này

Tải driver máy photocopy ricoh MP 5054
Tải driver máy photocopy ricoh MP 5054

Để sử dụng bất kỳ thiết bị máy tính nào, cần phải có phần mềm (trình điều khiển). Bạn nên sử dụng phần mềm gốc đi kèm với thiết bị máy tính của bạn.

Nếu bạn không có phần mềm, và bạn không thể tìm thấy nó trên trang web của nhà sản xuất thiết bị máy tính, thì chúng tôi sẽ giúp bạn. Cho chúng tôi biết kiểu máy in, máy quét, màn hình hoặc thiết bị máy tính khác của bạn, cũng như phiên bản hệ điều hành (ví dụ: Windows 10, Windows 8, v.v.).

Tải driver tương ứng các hệ điều hành của máy photocopy Ricoh Aficio MP 4054

Hệ điều hành Mac Os
 

Window 7

32bit

download 1915749 960 720

Mac OS X 10.11

download 1915749 960 720

64bit

download 1915749 960 720

Mac OS X 10.12

download 1915749 960 720

Window 8 32bit

download 1915749 960 720

Mac OS X 10.13

download 1915749 960 720

64bit

download 1915749 960 720

 Mac OS X 10.14

download 1915749 960 720

 

Window 10

32bit

download 1915749 960 720

64bit

download 1915749 960 720