Sửa lỗi Sc562-02 máy photocopy Ricoh

SC562 02

Lỗi Thực tế Ricoh 3554 lỗi SC562-02 sửa mã sửa lỗi và xóa đi nhưng hôm sau lại xuất hiện.lỗi

Giải thích lỗi:
Không cài đặt lại nhiệt kế trung tâm áp suất
Khi nhiệt kế trung tâm áp suất không đạt nhiệt độ xác định trước trong số giây liên tiếp đã chỉ định .
Nguyên nhân hư hỏng: 
• Nhiệt điện trở bị bẩn
• Nhiệt điện trở bị biến dạng, nổi
• Nằm ngoài mức đảm bảo điện áp đầu vào
• Nhiệt độ tăng quá mức sau khi ngừng hoạt động của thiết bị
Khắc phục sự cố:   
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Đảm bảo điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay bộ nhiệt áp.

https://4tk88.org/

https://4tk88.app/

https://thienhabet1.org/

https://thienhabet1.com/