Ricoh Copier 3055 Quên mật khẩu quản trị viên Cách xóa hoặc khôi phục ban đầu

hq720 1

Hỏi: Ricoh Copier 3055 Quên mật khẩu quản trị viên Cách xóa hoặc khôi phục giá trị mặc định

Trả lời:

Nếu quản trị viên cấp cao quên, lựa chọn duy nhất là thay thế chip NVRAM trên bo mạch điều khiển. Hoặc nếu bạn có dữ liệu sao lưu của SP5824 khi trước đó mật khẩu chưa được đặt trên máy này, bạn có thể sử dụng SP5825 để nhập lại để khôi phục mật khẩu.