Reset lại mặc định máy in Canon LBP251dw / LBP252Dw

Bạn có thể khôi phục cài đặt của máy (Setting Menu List). Tùy thuộc vào cài đặt đã chọn, bạn có thể phải khởi động lại máy sau khi khởi động.

]Reset máy in Canon 251 /252dw

Làm theo hướng dẫn bên dưới để Khởi tạo Tất cả Cài đặt của Canon LBP151Dw / LBP251Dw

Xem thêm : máy in canon LBP151DW

reset canon 252dw

pasted image 0 Items for initializing
Chọn cài đặt bạn muốn khởi tạo
pasted image 0 1<Initialize All>
Khởi tạo tất cả các cài đặt trên máy.