Nhận biết Motor SC 540-00 || SC SC396-01 || SC324-01 trên ricoh MP 2554-3054-3554-4054-5054-6054

Hôm nay Tổng Kho Máy photocopy sẽ hướng dẫn các bạn nhận dạng lỗi motor trên ricoh

MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054 như sc 540-00 || SC396-01 || SC324-01 motor nào và khắc phục lỗi như thế nào nhé.

SC 540-00 là lỗi gì ?

Nguyên nhân:

 • Sao khi bật máy được 2s thì Fusing/paper Motor Exit không dò được tín hiệu.
 • Fusing/paper Motor Exit nặng tải.
 • Fusing/paper Motor Exit không có kết nối.

Khắc Phục:

 • Thay thế Fusing/paper Motor Exit.
 • Kiểm tra kết nối xem có đứt dây không.
 • Thay thế IOB.

loi sc540

Hình ảnh Fusing/paper Exit Motor Exit

SC SC396-01 là lỗi gì? 

Lỗi này báo lỗi về motor Drum + motor mực thải.
Nguyên Nhân:

 • Sau khi máy bật lên được 2s thì tín hiệu Motor drum bị khóa không thể hoạt động bình thường được.
 • Motor không có kết nối.
 • IOB bị lỗi.
 • Mô-men xoắn PCU tăng lên.

Khắc Phục:

 • Kiểm tra motor có quay được không.
 • Kiểm tra cụm Drum + Hộp mực tải có nặng tải hay bị cứng không.
 • kiểm tra kết motor với bị dứt dây không.
 • Thay thế BCU.
 • Thay thế IOB.

Hình ảnh nhận dạng motor Lỗi SC 396

Bảng lỗi góc sc 396-01 bằng tiếng anh:

SC 396-01 Drum Motor Lock
Lock signals are observed at 2 sec intervals during motor ON,
and a High level is detected at least 20 times.
 Motor defective
 Connector disconnected
 Harness broken
 IOB defective
 PCU torque increased
  the connector.
 Replace the harness of the drum/waste toner motor.
 Replace the drum/waste toner motor.
 Replace the PCU.
 Replace the IOB.

SC324-01 là lỗi gì? 

Lỗi này liên quan đến motor hộp từ (Development Motor:).

Nguyên nhân:

 • Sau khi máy được mở lên được 2s motor từ không thể hoạt động bình thường.
 • Hộp từ bị nặng tải hoặc bể nhông.
 • Dây motor bị đứt.
 • IOB bị lỗi.
 • Mômen đơn vị tăng lên.

Khắc phục:

 • Kiểm tra hộp từ xem có bị bể nhông hay bị nặng tải hay không.
 • Thay thế hộp từ khác.
 • Thay thế motor từ.
 • Thay thế IOB.

Hình ảnh Motor từ (Development Motor)Loi SC 324

Bảng lỗi góc bằng tiếng anh:

sc 324-01 Development Motor: Bk: Lock
Lock signals are observed at 2 sec intervals during motor ON,
and a High level is detected at least 20 times
Motor defective
 Connector disconnected
 Harness broken
 IOB defective
 Unit torque increased
Replace the development motor.
 Reconnect the connector.
 Replace the harness.
 Replace the IOB.
 Replace the development unit.
 Replace the driven unit.

 

Từ khóa tìm kiếm:

sc540-00 ricoh,error sc540-00 ricoh,ricoh error code sc 540-00
sc540 ricoh,ricoh error sc220,sc540-02 ricoh 7502,ricoh service code sc540 00,ricoh sc 992,ricoh sc 220,ricoh sc 552,ricoh sc 350,ricoh sc 402,sc540,

sc324 01 ricoh,sc 302 ricoh,sc 865 ricoh,ricoh báo lỗi sc 402,ricoh báo lỗi sc 441,ricoh báo lỗi sc 302,ricoh error sc220,sc 873 ricoh,sc 547 ricoh,ricoh báo lỗi sc 324,sc 569 ricoh,sc 553 ricoh,ricoh báo lỗi sc 495,sc865-01,sc 144-02 ricoh,
sc 569 ricoh 2075,ricoh sc 569,

sc 396 ricoh mp 5002,sc 396 ricoh 7502,sc 396 ricoh mp 4000,sc396 ricoh 430,
sc396 ricoh 3260c,sc 396-01 ricoh,error sc396 ricoh,error sc396 ricoh 5002,
sc 553 ricoh,sc 547 ricoh,sc 396,sc 878 ricoh,sc 350 ricoh,service call sc396 ricoh,lỗi sc 396 ricoh,error sc 396 ricoh mpc 5000,error sc 396 ricoh 4002,
error sc 396 en ricoh mp 5000,erro sc 396 ricoh,sc 204 ricoh,sc322 ricoh,sc 865 ricoh,sc411 ricoh,sc 360 ricoh,sc 396-00 ricoh,sc 396 ricoh mp 4002,ricoh 5002 sc 396,