Máy Photocopy Ricoh 2555 không in được bản đếm trang

2

Các trường hợp Ricoh Copier 2555 không in được trang đếm
1. Thử in cái khác, in trang cấu hình danh sách ra thì nó báo “Remove paper from Internal khay 1.
2
2. Kiểm tra cảm biến độ cao xếp chồng ở ổ cắm giấy, thấy hơi lệch một chút, chỉ cần điều chỉnh lại.
3