Máy màu Ricoh imc3000 báo mã lỗi SC870-11, máy không nhận dạng được USB và không có ổ cứng trong phần cài đặt hệ thống.

684c33ecfa3a50470760371837e414c

Máy màu Ricoh imc3000 báo mã lỗi SC870-11, máy không nhận dạng được USB và không có ổ cứng trong phần cài đặt hệ thống.

Câu hỏi:

Máy báo lỗi 870-11, chúng tôi đã format ổ cứng nhưng máy không nhận được USB và không có ổ cứng trong cài đặt hệ thống. Chúng tôi cũng đã thay ổ cứng nhưng lỗi vẫn tồn tại, thậm chí cả ổ 5985 cũng bị lỗi. Màn hình hiển thị không bình thường khi vào chế độ bảo trì, tôi cũng nên kiểm tra những khu vực đó để bảo trì.

684c33ecfa3a50470760371837e414c b163ec536bb9710779a93d5385639b3

Trả lời:

Phân loại thiết bị:

Máy Photocopy Ricoh Máy Photocopy IM C2000 2500 3000 3500 4500 5500 6000

mã lỗi:

SC870-11

Giải thích lỗi:

Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khi khởi động: Số mục nhập sổ địa chỉ không nhất quán.)

nguyên nhân của vấn đề:

 Lỗi phần mềm
 Vị trí tài nguyên sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
 Cài đặt mã hóa sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa không nhất quán (thay thế riêng NVRAM hoặc HDD, không định dạng sổ địa chỉ)
 Tạm thời xóa thiết bị lưu trữ sổ địa chỉ ( SD/HDD) hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Phát hiện sự hỏng hóc của dữ liệu sổ địa chỉ.

Xử lý sự cố:

Cài đặt chính xác thiết bị chứa thông tin sổ địa chỉ và tắt/bật nguồn điện chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846-046 (UCS setup).
2. Đợi hơn 3 giây rồi thực hiện SP5-832 (định dạng HDD).
3. Tắt/bật nguồn điện chính.
Các bước sau khi xóa SC870 Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc trên Web Image Monitor, hãy khôi phục dữ liệu sổ địa chỉ từ thẻ SD và nhập cùng mật khẩu mã hóa đã được nhập để sao lưu.