Mã lỗi SC571-00 Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP

ma loi sc571

Các model áp dụng:   Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 4054SP 5054SP 6054SP
Tên lỗi:   SC571-00
Tình trạng lỗi: Ngắt   kết nối nhiệt kế cạnh

ma loi sc571
điều áp Lý do:
• Ngắt kết nối Thermistor
• Ngắt kết nối
Giải pháp:
• Thay thế thermistor.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay thế các đầu nối.
• Thay bộ nhiệt áp.

Video sửa lỗi SC 571-00 do lỗi thermistor.