Mã lỗi máy photocopy Ricoh SC230-00 Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP

Các model áp dụng:   Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 4054SP 5054SP 6054SP
Tên lỗi:   SC230-00
Trạng thái lỗi:   Lỗi mở FGATE
Nguyên nhân chính:
• GAVD kém
• Xử lý hình ảnh ASIC kém
• BCU, kết nối bảng điều khiển không chính xác hoặc kém
• BCU và LDB
Giải pháp cho   lỗi dây giữa
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế bộ dây nối giữa IPU và thiết bị laser.
• Thay thế bo mạch IPU.
• Thay thế bo mạch điều khiển.