Mã lỗi máy photocopy Ricoh SC165-00 Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP

ricoh error sc 165

Các mẫu áp dụng:   Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 4054SP 5054SP 6054SP
Tên lỗi:   SC165-00
Tình trạng lỗi:   Lỗi đơn vị bảo mật sao chép dữ liệu
Lý do chính:
• Tùy chọn bảo mật sao chép dữ liệu đã được bật trong công cụ người dùng, nhưng bảng tùy chọn được phát hiện là
thiếu hoặc xấu.
• Một tùy chọn bảo mật sao chép dữ liệu bị lỗi đã được phát hiện khi máy được bật hoặc quay trở lại từ chế độ tiết kiệm điện
.
• Bảng di động bảo mật sao chép dữ liệu được cài đặt không chính xác

Giải pháp bảng di động bảo mật sao chép dữ liệu bị lỗi:
• Cài đặt lại bảng di động bảo mật sao chép dữ liệu.
• Thay thế bảng di động bảo mật sao chép dữ liệu.