Mã lỗi máy photocopy Ricoh SC144-00 Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP

loi sc 140

Các mẫu áp dụng:   Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 4054SP 5054SP 6054SP
Tên lỗi:   SC144-00
Trạng thái lỗi:   Lỗi giao tiếp SBU
Nguyên nhân chính:
• SBU bị lỗi
• Bên giao tiếp bên kia (BCU, IPU, v.v.) bị lỗi
• Nguồn điện/ dây tín hiệu bị lỗi
Giải pháp :
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại dây nguồn/tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bộ thấu kính (board SBU).
• Thay thế bo mạch IPU.
• Thay thế bo mạch BCU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.