Mã lỗi máy photocopy Ricoh SC121-00 Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP

Sc121 00
Các mẫu áp dụng:   Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 4054SP 5054SP 6054SP
Tên lỗi:   SC121-00
Trạng thái lỗi:   Lỗi vị trí ban đầu của máy quét 2
Nguyên nhân chính:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến gia đình của máy quét bị lỗi
• Hướng dẫn Bộ dây nối bị lỗi
• Thời gian không chính xác Lắp đai, ròng rọc, dây hoặc khung quét
Giải pháp:
Thay thế các bộ phận sau:
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay động cơ máy quét
• Thay dây điện.
• Gắn lại hoặc thay thế đai định giờ, ròng rọc, dây điện hoặc bộ phận giàn.