Mã lỗi máy photocopy Ricoh SC120-00 Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP

loi sc 120

Các model áp dụng:   Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP
Tên lỗi:   SC120-00
Tình trạng lỗi:   Lỗi vị trí gốc máy quét 1
Nguyên nhân chính:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị
nhà máy quét bị lỗi
• Dây nịt bị lỗi
• Đai định thời, ròng rọc không đúng , lắp đặt dây hoặc khung quét
Giải pháp:
Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế cảm biến vị trí gốc
• Thay thế động cơ máy quét
• Thay dây điện.
• Gắn lại hoặc thay thế đai định giờ, ròng rọc, dây điện hoặc bộ phận giàn.