Mã lỗi máy photocopy Ricoh SC101-02 Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP

MAY PHOTOCOPY RICOH LOI SC 101

Các model áp dụng:   Ricoh MP 2554SP 3054SP 3554SP 5054SP
Tên lỗi:   SC101-02
Tình trạng lỗi:   Lỗi đèn (điều chỉnh ánh sáng đèn LED)
Nguyên nhân chính:
• Đèn LED kém
• IDB (trình điều khiển LED) kém
• Dây nguồn/tín hiệu kém
Giải pháp:
1. Tắt nguồn /TRÊN.
2. Thực hiện như sau:
• Kết nối lại dây nguồn/tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế đèn máy quét (bảng đèn LED).
• Thay bo mạch SIO.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.