LỖI SC 121, SC 122, SC 123, SC 124 MÁY PHOTOCOPY RICOH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

LỖI SC 121, SC 122, SC 123, SC 124 MÁY PHOTOCOPY RICOH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
1. Nguyên nhân
do máy photocopy phát hiện hệ thống dàn quang học hoạt động không bình thường.
2. cách khắc phục
– vệ sinh hệ thống quang học, đặc biệt hai thanh ray
– kiểm tra bo điều khiển Motor quang
    – kiểm tra cầu trì nguồn
loi sc121

Cầu trì bảo vệ khi bo quang chập sảy ra sc 121, sc 122, sc 123, sc 124.

VIỆT SỐ HÓA CHÚC THÀNH CÔNG