Hướng dẫn xoá lỗi “Waste Toner Bottle is almost full” PHOTOCOPY RICOH MP 5001/MP 5002

Hôm nay Tổng Kho máy photocopy  sẽ hướng dẫn khắc phục lỗi báo Waste Toner Bottle is almost full trên máy Ricoh MP Waste Toner Bottle is almost full” Ricoh MP 4000-5000-4001-5001-4002-5002

Máy báo lỗi Waste Toner Bottle is almost full là gì?

Waste Toner Bottle is almost full

Gặp lỗi này là báo mực thải bị đầy, máy photocopy ricoh điều có quy định counter (số đếm) cho mỗi vật tư sử dụng  như Drum, Sấy, giấy, Transfer, Web dầu,… thì đều có bản đếm máy đã quy định nhất định, ví dụ Drum chạy 50.000 copy thì phải reset lại hay Web dầu chạy 20.000 copy cũng phải reset,…

Giờ các lên máy photocopy thực hiện nhé, các bạn vào chương trình máy photocopy nhấn:

 1. Reset(vàng) + 1 0 7 + Clear(đỏ) 30s màng hình sau đó sẽ thay đổi.
 2. Chọn System SP để vào chương trình
 3. Sau đó tìm đến 7 8 0 4 để xóa counter vật tư máy bị đầy
  • 7 8 0 4 gồm có 5 phần để xóa nhe.
   1. Xóa counter Drum and Development
   2. Xóa counter Paper
   3. Xóa counter Fuser
   4. Xóa counter Web
   5. Xóa counter Transfer
   6. Xóa tất lỗi ở bên trên
  • Các bạn cũng nên chọn mục số 6 để xóa thì tốt hơn.

Nếu vẫn xóa không hết các bạn làm tiếp bước này nhé.

Các bạn vào chương trình máy photocopy sau đó tìm đến số 2 9 6 0 trả về 0 để xóa lỗi