Hướng dẫn xoá lỗi “Fusing Belt Unit must be relaced now” RicohC4503- C6003

Tất cả dòng máy photocopy màu thì mỗi link kiện trên máy đều có quy định số bản chụp, khi bản chụp đến giới hạn bản chụpu thì link kiện như sấy, drum, belt,… sẽ thông báo cần phải được thay thế mới, nhưng nếu vật tư vẫn chưa hư thì chúng ta chỉ cần xóa chúng đi là tiếp tục sử dụng bình thường thôi. Những thông báo thường thấy đối với máy photocopy màu ricoh mp c3002, c3502, c4502, c5502, c3003, c3503, c4503, c5503, c6003,… như:

  • Fusing Belt Unit must be relaced nowFusing Belt Unit must be relaced now 1
  • fusing roller needs to be replaced now,…Fusing Belt Unit must be relaced now

Đối với máy Ricoh mp c3002, c3502, c4502, c5502 khắc phục như sau:

  • Vào chương trình sp mode bằng cách nhấn:
  • Vàng(Reset) -> 1 0 7 -> C(clear)  giữ 10s cho đến khi màng hình vào sp mode
  • Chọn system sp để vào chương trình
  • Tìm đến dòng 7 8 0 4 – 19 fusing unit, 22 fusing belt unit, 23 pressure roller sau đó chọn Execute để xóa counter 3 mục này thế là xong.

Đối với máy Ricoh mp c3003, c3503, c4503, c5503, c6003 khắc phục như sau:

  • Vào chương trình sp mode bằng cách nhấn:
  • Vàng(Reset) -> 8 0 6 1 8 2 -> C(clear)  giữ 10s cho đến khi màng hình vào sp mode
  • Chọn system sp để vào chương trình
  • Tìm đến dòng 7 6 2 2 – 115 fusing unit, 116 fusing belt unit, 118 pressure roller sau đó chọn Execute để xóa counter 3 mục này thế là xong