Hướng dẫn sửa lỗi The disk is Write Protected trên windows 10, 8 và 7

Bạn phải làm gì khi không thể thực hiện thay đổi đối với tệp trên ổ USB và thẻ SD

Bài viết này giải thích cách xóa bảo vệ ghi khỏi ổ USB, thẻ SD hoặc các tệp riêng lẻ. Hướng dẫn áp dụng cho Windows 10, Windows 8 và Windows 7.

Làm thế nào để loại bỏ bảo vệ ghi bằng khóa chuyển đổi

Nếu máy tính của bạn cho bạn biết phương tiện được bảo vệ chống ghi, hãy tìm một công tắc chống ghi (còn gọi là công tắc khóa) trên USB hoặc thẻ SD. Nếu phương tiện có công tắc này, hãy đảm bảo công tắc được đặt ở chế độ ghi, không phải chỉ đọc.

Cách xóa bảo vệ ghi khỏi một tệp duy nhất

Khi bạn có một tệp duy nhất mà bạn muốn thực hiện thay đổi nhưng không thể, tệp có thể được bảo vệ chống ghi. Đây là cách cấp quyền viết.

 1. Cắm ổ USB hoặc thẻ SD vào cổng thích hợp trên máy tính của bạn.

 2. Mở Windows File Explorer .

 3. Điều hướng đến thiết bị và thư mục chứa tệp.

 4. Chọn tệp.

 5. Chọn tab Home , sau đó chọn Properties > Properties.

 6. Trong hộp thoại Properties. , chọn  Read-only để bỏ dấu kiểm.

 7. Chọn OK .

Có nhiều cách để loại bỏ tính năng chống ghi khỏi ổ USB trong Windows. Một phương pháp phổ biến là thay đổi khóa Registry, nhưng điều này rất đáng sợ đối với một số người. Một phương pháp ít đáng sợ hơn là sử dụng diskpart.

 1. Cắm ổ USB vào cổng USB trên máy tính của bạn.

 2. Nhấn phím Windows + X .

 3. Chọn Run .

 4. Nhập diskpart và sau đó chọn OK .

  Hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng có thể xuất hiện và hỏi bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện các thay đổi đối với thiết bị của mình hay không. Chọn  để tiếp tục.

 5. Bên cạnh DISKPART> , nhập đĩa danh sách và nhấn Enter .

 6. Trong danh sách các đĩa đã gắn, hãy tìm ổ USB của bạn và ghi lại số đĩa.

  Nhìn vào cột Kích thước để tìm ổ đĩa flash chống ghi. Trong ví dụ này, ổ cứng máy tính là 29 GB và ổ USB là 977 MB.

 7. Nhập lệnh select disk disk_number rồi nhấn Enter . Ví dụ: nếu số ổ đĩa của bạn là 1, hãy nhập Select disk 1 .

 8. Khi đĩa được chọn, diskpart sẽ hiển thị thông báo cho biết đĩa bây giờ là đĩa được chọn.

 9. Nhập các thuộc tính lệnh disk clear readonly và sau đó nhấn Enter .

 10. Khi tính năng bảo vệ ghi đã bị xóa khỏi đĩa, diskpart hiển thị thông báo cho biết các thuộc tính đã được xóa thành công và đĩa không còn được bảo vệ ghi nữa.

 11. Để đóng cửa sổ diskpart khi bạn hoàn tất, hãy nhập exit và nhấn Enter .

Xóa bảo vệ ghi khỏi ổ USB với ‘regedit’ trong Windows 10 và Windows 8

Nếu bạn muốn sử dụng Windows Registry để xóa tính năng chống ghi khỏi ổ USB hoặc thẻ SD, hãy sử dụng regedit để thực hiện thay đổi.

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy sao lưu Windows Registry . Nếu bạn mắc lỗi và gặp sự cố với máy tính của mình, bạn sẽ có thể khôi phục Registry và đưa hệ thống của bạn về trạng thái ban đầu.

 1. Cắm ổ USB vào cổng USB trên máy tính của bạn.

 2. Nhấn phím Windows + X .

 3. Chọn Chạy .

 4. Nhập regedit và chọn OK .

 5. Trong Registry Editor , điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > StorageDevicePolicies .

  Nếu bạn không thể tìm thấy thư mục StorageDevicePolicies, bạn sẽ cần tạo một khóa StorageDevicesPolicies và một Giá trị WriteProtect DWORD. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách thực hiện.

 6. Bấm đúp vào WriteProtect để mở hộp thoại Chỉnh sửa DWORD .

 7. Trong hộp văn bản Value data  , thay thế số bằng 0 (không).

 8. Chọn OK .

 9. Đóng regedit.

 10. Khởi động lại máy tính của bạn.

Tạo khóa StorageDevicesPolicies và giá trị WriteProtect DWORD

 1. Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control .

 2. Trong ngăn File ở bên phải, bấm chuột phải vào chỗ trống, trỏ chuột vào New, sau đó chọn Key .

 3. Trong ngăn Folders ở bên trái, đặt tên cho khóa StorageDevicePolicies và nhấn Enter .

 4. Trong ngăn Thư mục , chọn StorageDevicePolicies .

 5. Trong ngăn File , bấm chuột phải vào một khoảng trống, trỏ chuột vào New , sau đó chọn Giá trị DWORD (32-bit) .

 6. Đặt tên cho giá trị WriteProtect và nhấn Enter .

 7. Bấm đúp vào WriteProtect để mở hộp thoại Chỉnh sửa DWORD và loại bỏ bảo vệ ghi bằng các bước ở trên.

Chỉnh sửa sổ đăng ký trong Windows 7 để xóa bảo vệ ghi

Nếu bạn sử dụng Windows 7, quá trình chỉnh sửa Windows Registry để loại bỏ tính năng chống ghi có một chút khác biệt.

 1. Nhấn phím Windows + R .

 2. Trong hộp thoại Run , nhập regedit và nhấn Enter .

 3. Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services .

 4. Chọn USBSTOR .

 5. Bấm đúp vào Bắt đầu .

 6. Trong hộp thoại, nhập 3 .

 7. Đóng Trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

Viết-được bảo vệ có nghĩa là gì?

Khi ổ USB hoặc thẻ SD được bảo vệ chống ghi, bạn không thể thay đổi tệp trên phương tiện; bạn chỉ có thể xem chúng. Trên phương tiện chống ghi, bạn có thể đọc và sao chép tệp, nhưng bạn không thể ghi và xóa tệp. Ổ USB và thẻ SD của bạn có thể được bảo vệ ghi do vi-rút hoặc do công tắc khóa trên phương tiện đã được bật.

 

image_pdf

Bình luận trên Facebook