Hướng dẫn sửa lỗi SC 442 trên máy RICOH MPC 4503 MPC 6004

Câu hỏi: Xin chào anh chị, tôi có một vấn đề trên SC 442 đa chức năng này, ai đó có thể cho tôi một gợi ý về những gì phải làm không? cảm ơn.

SC 442 ricoh

Trả lời:

Cảm biến tiếp xúc đai truyền hình ảnh bẩn
Động cơ tiếp xúc đai truyền hình ảnh bị lỗi
Đầu nối của cảm biến tiếp xúc đai truyền hình ảnh hoặc động cơ bị
ngắt Cáp đã kết nối

1. Thay thế cảm biến tiếp xúc đai truyền hình ảnh.
2. Thay thế động cơ tiếp xúc đai truyền hình ảnh.