Hướng dẫn cài SCAN TO MAIL trên Ricoh MP 4002/5002/6002 MP C3002/3502/5502,MP5503

Hôm nay Tongkhomayphotocopy.com sẽ hướng dẫn cài các bạn các SCAN TO MAIL trên dòng máy Ricoh MP 4002/5002/6002,… – MP C3002/3502/5502,…

Có rất nhiều bạn hỏi SCAN TO MAIL có khó không, nếu so với scan to folder(SMB) và scan to ftp thì cái nào dễ hơn, xin thưa với các bạn là SCAN TO EMAIL là dễ nhất nhé.

Tuy nhiên cái nào cũng có ưu và nhược điểm của nó. đối với scan to folder(SMB) và scan to ftp khi scan file sẽ lưu trực tiếp vào máy tính ,nhưng cái này thì các bạn cần phải có kiến thức về máy tính thì các bạn mới có thể làm được, còn với SCAN TO EMAIL làm dễ nhưng scan file với số lớn thì sẽ không gửi đi được.

Trước khi bắt đầu mình sẽ tóm tắt các bước trước cho các bạn dễ hiểu.

 1. Đặt DNS trên máy photocopy.(có thể bỏ qua bước này nêu server name các bạn đặt là ip)
 2. Cấu hình SCAN TO MAIL trên máy photocopy.

Đặt DNS

Trên máy photocopy ở góc phải bàn phím nhấn

 1. User tool/Counter
 2. System setting
 3. Interface setting
 4. DNS configuration
 5. Specify
 6. Nhập DNS server 1: 8.8.8.8. và DNS server 2: 8.8.4.4 sau đó ok.

 

tong kho may photo

Cấu hình SCAN TO MAIL trên máy photocopy

Để cấu hình cho scan to email thì các bạn chỉ cần biết các thông số quan trọng sao: vd mail về mail công ty mình

 1. Server name: web01.unixdns.net
 2. địa chỉ mail người dùng và mật khẩu : lethanh@fixprinter.info , mật khẩu ….

Trên máy photocopy ở góc phải bàn phím nhấn

 1. User tool/Counter
 2. System setting
 3. File Transfer (lưu ý 4 mục) chọn vào từng mục để cấu hình
  1. SMTP server
   • server name: web01.unixdns.net
   • Port No.: 465
   • Use secure connection (SSL): on
  2. SMTP Authentication
   • SMTP Authentication : on
   • User name: lethanh@fixprinter.info
   • E-mail adress: lethanh@fixprinter.info
   • Password : mật khẩu
   • Encryption : auto
  3. Administrator’s E-mail adress : tên khi mail gửi đi (nhập bất kỳ tên gì cũng được)
  4. Next (góc phải màng hình nhấn next để sang trang 2)
  • Chọn Auto Specify Sender Nameon rồi ok

Sau khi cấu hình xong phần trên thì mail có thể gửi đi được rồi, vây chúng ta bắt đầu tạo user của người nhận mail.

Trên màng hình bàn phím nhấn

 1. Home
 2. Scan
 3. Email
 4. Prg. Dest
 5. Một bảng Email adress xuất hiện nhập tên mail cần gửi đi (vd : acb@gmail.com) sau đó OK rồi nhâp tên người dùng rồi OK.

Như vậy là các bạn đã cấu hình thành công SCAN TO EMAIL rồi đấy nếu có gì không hiểu các bạn hãy để lại commen bên dưới.