Hướng dẫn cài đặt in máy photocopy Ricoh Dành cho máy MAC

Người dùng được xác thực (đã đăng nhập)

Đây là các bước bắt buộc để kết nối máy Mac của bạn với máy photocopy của bộ phận. Hướng dẫn này chỉ dành cho người dùng OS X Lion trở lên. Nếu bạn vẫn đang sử dụng 10.6.8 hoặc phiên bản cũ hơn, vui lòng liên hệ với bộ phận trợ giúp: 0981.669.996

Các bước: 
1.Nếu máy mac của bạn không hoàn toàn được cập nhật (chạy hệ điều hành mới nhất), hãy tải xuống gói trình điều khiển máy in của Ricoh và chạy nó.
https://support.apple.com/kb/DL1867?locale=en_US Hãy đảm bảo rằng bạn không mở Tùy chọn Hệ thống. Điều đó dường như cản trở quá trình cài đặt.
2.Đi tới Tùy chọn hệ thống.
system pref
3.Nhấp vào Máy in & Máy quét.
printers
4.Nhấp vào dấu cộng để thêm máy in.
plus
5.Chuyển đến tab IP và nhập địa chỉ mạng của máy in. Đảm bảo rằng giao thức được đặt thành Line Printer Daemon.
Sau khi bạn nhập địa chỉ mạng, máy tính của bạn sẽ tự động điền vào các trường Tên, Vị trí và Sử dụng. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi tên để phù hợp với những gì người dùng Windows trong bộ phận của bạn sử dụng (trong trường hợp này là MCLPtr2), nhưng bước đó là tùy chọn. Nhấp vào Thêm.
addprinter
6.Điều chỉnh các tùy chọn máy in để phù hợp với những gì có sẵn trên máy photocopy của bạn.
Nếu bạn không biết, bạn có thể để mặc định tất cả các tùy chọn. Tính năng in cơ bản sẽ vẫn hoạt động. Bấm OK.
Screen Shot 2016 05 27 at 9.49.40 AM
7.Nếu bộ phận của bạn hạn chế quyền truy cập in thông qua mã in, bạn sẽ cần phải hoàn thành một số bước bổ sung.

https://4tk88.org/

https://4tk88.app/

https://thienhabet1.org/

https://thienhabet1.com/