HƯỚNG DẪN: Cách xóa mã lỗi xerox 5335/ 3065 059-317

Xin chào nhóm hỗ trợ

Sau khi bật, tôi thấy lỗi trên đầu màn hình

    “Đã xảy ra lỗi hoặc lỗi, Xem Hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về mã lỗi 059-317” Nó có nghĩa là gì?

Làm thế nào tôi có thể giải quyết nó

may fuji xerox docucentre iv 2060 bao loi

Cách sửa lỗi:

Từ trạng thái bật nguồn,

giữ nút “0” trong sáu giây rồi nhấn nút

“Start” trong khi vẫn giữ nút “0”.

Máy sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu. 

Nhập số truy cập mặc định “6789”

và nhấn “ Confirm.”

Khi bạn đang ở trong menu maintenance/diagnostics, bạn sẽ thấy trong số những thứ khác có một lựa chọn gọi là

“NVM Read / Write” (NVM là Non Volatile Memory). 

Bây giờ bạn có thể nhập mã liên kết chuỗi của mình

(trong trường hợp này là 744-220 hoặc 744-005 cho dòng WC-5335 và nhấn “Confirm/Change”.

Giá trị hiện tại sẽ xuất hiện (nếu máy bị lỗi bộ nhiệt áp điều kiện, giá trị sẽ được đặt thành “1, 2, 3 hoặc 4 tùy thuộc vào lỗi chính xác). Chọn cột “New Value ”và nhập giá trị mới của bạn (“ 0 ”).

Chọn“ Save ”và chọn số mới bây giờ sẽ xuất hiện trong cột “Current Value”. Chọn “End” để khởi động lại.