Huawei vượt qua bài đánh giá an ninh mạng 5G

Sau khi đánh giá quá trình phát triển sản phẩm GSMA và vòng đời đầu tiên của ngành, thiết bị mạng 5GC (mạng lõi 5G) của Huawei đã vượt qua bài đánh giá bảo mật hoàn chỉnh GSMA Nesas. Bài kiểm tra được thực hiện bởi phòng thí nghiệm SGS Brightsight ở Hà Lan.

Nesas là cơ chế đánh giá và kiểm tra đặc điểm kỹ thuật an ninh mạng do GSMA và 3GPP thực hiện theo chuẩn thế giới, có sự hỗ trợ từ các nhà mạng quốc tế, nhà cung cấp thiết bị, cơ quan quản lý, GSMA và 3GPP. Nội dung kiểm tra bao gồm bảo mật chung, bảo mật chức năng kinh doanh, bảo mật đường truyền và bảo mật vận hành, bảo trì. Ngoài đánh giá thông số kỹ thuật đảm bảo an ninh, Nesas cũng xem xét các quy trình vòng đời sản phẩm. Đơn vị này đo lường mức độ an toàn của một sản phẩm mạng và đưa ra phân tích mối đe dọa của ngành công nghiệp di động.

Theo một công ty phân tích bằng sáng chế, Huawei đang đứng đầu thế giới với 1.554 “bằng sáng chế tiêu chuẩn thiết yếu” và giữ vị trí hàng đầu về các bằng sáng chế thiết yếu của 5G với 530 bằng. Nokia và Samsung đứng thứ hai và thứ ba.

Tính đến tháng 3/2021, Huawei đã có hơn 140 hợp đồng thương mại 5G trên toàn thế giới. Công ty cũng đã thực hiện một loạt hợp tác xuyên ngành trong các lĩnh vực lưới điện thông minh, VR/AR, công nghệ xe hơi, y tế từ xa và sản xuất thông minh.