1

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Ronald Jack SR 20E

      Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Ronald Jack SR-20E dùng cho hệ thống kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack 5000 AID, SC-403, SC-103, F4- Vista… Sử dụng được cho hầu hết các loại thẻ cảm ứng và thời gian nhận thẻ rất nhanh. Ronald Jack SR20E có tác dụng đóng mở cửa & ghi nhận thời gian vào ra giống như máy chấm công.

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Ronald Jack SR 20E
Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Ronald Jack SR 20E

Chi tiết đầu đọc phụ Ronald Jack SR 20E

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng: Dùng cho hệ thống kiểm soát cửa ra vào  5000 AID, SC-403, SC-103, F4- Vista…

Sử dụng cho hầu hết các loại thẻ cảm ứng

Thời gian nhận thẻ rất nhanh

SR20 có tác dụng đóng mở cửa & ghi nhận thời gian vào ra giống như máy chấm công