Chia sẻ Firmware các dòng máy photocopy Ricoh

Ở Bài viết này Tổng Kho máy photocopy sẽ chia sẻ cho các bạn Firmware dành cho máy photocopy khi bạn cần nâng cấp ứng dụng phần mềm của máy.

Vì sao phải nâng cấp firmware?

Với những máy photocopy đời cũ hầu như không hỗ trợ cách scan qua thư mục (SMB) đối với windows 8, windows10, Hoặc lỗi phần mềm bạn cần phải nâng cấp firmware để máy có thể hoạt động bình thường

Một số firmware mà tổng kho máy photocopy chia sẽ cho các bạn (firmware ricoh mp 2851-3351, firmware ricoh mp 4000-5000 , firmware ricoh mp 4001-5001, firmware ricoh mp 4002-5002, firmware  Aficio MP 6000/6000 SP/7000/7000 SP/8000/8000 SP, firmware ricoh mp  6001/7001/8001/9001, firmware ricoh mp

6002/6002SP/7502/7502SP/9002/9002SP, firmware ricoh mp C3002/C3502

firmware ricoh mp  C4502/C4502A/C5502/C5502A, firmware ricoh mp C8002/C6502, firmware ricoh mp C3003SP/C3503SP, firmware ricoh mp

C3003/C3503/C4503/C5503/C6003,firmware ricoh mp C4000/C5000,firmware ricoh mp C6000/C7500,firmware ricoh mp C6000/C7500,…)

Link download firmware 

Máy trắng đen:

 1. Ricoh MP 2250/3350
 2. Ricoh MP 2851/3351
 3. Ricoh MP 2852/3352
 4. Ricoh MP 4000/5000/4001/5001
 5. Ricoh MP 4002/5002
 6. Ricoh MP 6001/7001
 7. Ricoh MP 6002
 8. Ricoh MP 4055
 9. Ricoh MP 5055

Máy Ricoh màu

 1. Ricoh MP C4000/C5000
 2. Ricoh MP C4502
 3. Ricoh MP C5502
 4. Ricoh MP C4503
 5. Ricoh MP C6501/7501
 6. Ricoh MP C7500

Một số firmware khác đang cập nhật ,…

 

Từ khóa tìm kiếm:

ricoh mpc3002 firmware
aficio mp c3502 firmware update
ricoh mp c3502 firmware update
ricoh mp c3002 firmware
ricoh aficio mp c3002 firmware update
ricoh aficio mp c3002 firmware download
ricoh mpc3002,

aficio mp c5502 firmware update
ricoh firmware update
ricoh firmware upgrade
ricoh firmware
ricoh firmware download
ricoh firmware download center
ricoh c4502 firmware
ricoh 4502 driver
mpc5502
ricoh mp c5502

firmware ricoh mp c3003
ricoh mp c3003 firmware update download
ricoh mp c3003 latest firmware
ricoh mp c3003 firmware update
ricoh c3003 firmware
ricoh mp c3003 firmware download
ricoh mp c3003 firmware
download ricoh mp c3003
driver ricoh mp c3003
ricoh c3503 firmware

ricoh mp c6003 firmware
ricoh mp c6003 firmware update
ricoh mp c6004 firmware update
ricoh mp c5503 firmware update
ricoh c6003 driver
ricoh mp c5503 firmware
ricoh mp c6003 driver
ricoh mp c6003
ricoh aficio mp c6003
mp c6003 driver download
ricoh mp c4503 firmware update
ricoh mp c4503 firmware download
ricoh mp c4503 firmware update download
ricoh 4503 firmware update
aficio mp c3502 firmware
ricoh c3503 firmware
ricoh c3003 firmware
ricoh mp 7502 firmware update

firmware ricoh mp 3352
firmware ricoh aficio mp 3352
ricoh aficio mp 3352 firmware update
ricoh mp 3352 firmware update
aficio mp 3352 firmware update
aficio mp 3352 firmware
aficio mp 2852 firmware
ricoh aficio mp 2852 firmware update

ricoh mp 3353 firmware
ricoh mp 2553 firmware update
ricoh mp 3555 firmware
ricoh mp 3555 firmware update
ricoh mp 3353 drivers
ricoh package firmware update
aficio mp 3352 firmware update
ricoh mp 3352 firmware update