Canon MF211 bị lỗi mã E000-0000 là gì và sửa thế nào?

canon 2900 loi fixing unit error

Bộ nhiệt áp không khởi động trong thời gian quy định
.
Nếu lỗi tương tự tái diễn sau khi tắt/bật nguồn nhiều lần, hãy thực hiện
các biện pháp đối phó sau. (1) Kiểm tra xem điện trở bộ sưởi đo giữa
chân 1 và 2 của cáp bảng mạch bộ điều khiển DC (J101) có nằm trong phạm vi sau không.
Nếu giá trị điện trở không bình thường,
hãy thay cụm bộ nhiệt áp.
[1] Máy 120V – điện trở nóng: 16,0Ω ± 7%
[2] Máy 230V – điện trở nóng: 53,8Ω ± 7%
(2) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J101) trên bảng mạch điều khiển DC.
(3) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J552) trên bảng mạch điều khiển DC.
(4) Thay thế cụm cố định.
(5) Thay thế board mạch điều khiển DC