Cách xóa driver máy in trên Windows 10 chi tiết và nhanh chóng

Nếu bạn không còn sử dụng một máy in nào trong máy tính của bạn, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để nó xóa khỏi máy tính của bạn theo 5 cách dưới đây nhé. Các phương pháp này áp dụng cho windows 10.

Trong hướng dẫn Windows 10 này , chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 5 cách để xóa driver máy in chi tiết và chính xác nhất.

Cách xóa driver máy in trong windows 10
Cách xóa driver máy in trong windows 10

Cách gỡ cài đặt máy in bằng Settings

Nếu bạn không còn sử dụng một máy in cụ thể, bạn có thể gỡ cài đặt thiết bị bằng các bước sau:

 1. Mở Settings. (Cài đặt)
 2. Bấm vào Devices.(Thiết bị)
 3. Nhấp vào Printers & scanners. (Máy in & máy quét) .
 4. Chọn máy in và nhấp vào nút Remove device  (Xóa thiết bị) .
  Xoa driver Printer bang settings
  Xoa driver Printer bang settings

   

 5. Nhấp vào nút YES (Có) để xác nhận.

Khi bạn đã hoàn thành các bước, máy in sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Gỡ cài đặt phần mềm máy in

Nếu bạn chỉ sử dụng máy in với trình điều khiển cơ bản, không có gì khác để xóa. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng tiện ích của bên thứ ba hoặc nếu ứng dụng Cài đặt cũng cài đặt các công cụ bổ sung để tự động quản lý máy in, bạn sẽ cần xóa phần mềm còn lại theo cách thủ công.

Để loại bỏ các ứng dụng liên quan đến máy in bị bỏ lại, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings (Cài đặt )
 2. Bấm vào Apps (Ứng dụng) .
 3. Nhấp vào Apps & features. (Ứng dụng & tính năng) .
 4. Chọn phần mềm bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào nút Uninstall (Gỡ cài đặt ).
  Xoa phan mem tren windows 10
  Xoa phan mem tren windows 10

   

 6. Tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc xóa.

 

Cách gỡ cài đặt máy in bằng Control Panel (Bảng điều khiển)

Ngoài ra, bạn vẫn có thể gỡ cài đặt thiết bị in bằng Bảng điều khiển với các bước sau:

 1. Mở Control Panel (Bảng điều khiển) .
 2. Nhấp vào Hardware and Sound.(Phần cứng và Âm thanh) .controlpanel hardware sound windows10
 3. Nhấp vào Devices and Printers. (Thiết bị và Máy in ).
  Xoa driver may in win 10
  Xoa driver may in win 10

   

 4. Trong phần “Printer”, nhấp chuột phải vào thiết bị bạn muốn và chọn tùy chọn Remove device (Xóa thiết bị) .controlpanel remove printer
 5. Nhấp vào nút YES (Có)để xác nhận.

Khi bạn đã hoàn thành các bước, máy in được đề cập sẽ không còn khả dụng trên thiết bị của bạn.

Gỡ cài đặt phần mềm máy in

Nếu bạn chỉ sử dụng máy in với trình điều khiển cơ bản, không có gì khác để xóa. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng tiện ích của bên thứ ba hoặc nếu ứng dụng Cài đặt cũng cài đặt các công cụ bổ sung để tự động quản lý máy in, bạn sẽ cần xóa phần mềm còn lại theo cách thủ công.

Để loại bỏ các ứng dụng liên quan đến máy in bị bỏ lại, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings (Cài đặt )
 2. Bấm vào Apps (Ứng dụng) .
 3. Nhấp vào Apps & features. (Ứng dụng & tính năng) .
 4. Chọn phần mềm bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào nút Uninstall (Gỡ cài đặt ).
  Xoa phan mem tren windows 10
  Xoa phan mem tren windows 10
 6. Tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc xóa

Cách gỡ cài đặt máy in bằng Quản lý in

Trên Windows 10, bạn cũng có thể sử dụng bảng điều khiển Quản lý in để xóa máy in mà bạn không còn sử dụng với các bước sau:

 1. Mở Control Panel.(Bảng điều khiển) .
 2. Nhấp vào System and Security. (Hệ thống và Bảo mật) .controlpanel system security windows10
 3. Nhấp vào Administrative Tools (Công cụ quản trị) .controlpanel administrative tools
 4. Bấm đúp vào phím tắt Print Management (Quản lý in) .print management windows 10
 5. Trong “Custom Filters” – Bộ lọc tùy chỉnh, nhấp vào All Printers. (Tất cả máy in) .
 6. Nhấp chuột phải vào máy in mà bạn muốn xóa và chọn tùy chọn Delete(Xóa).delete printer printmanagement windows10
 7. Nhấp vào nút Yes (Có) .

Sau khi hoàn thành các bước, máy in mà bạn đã xóa sẽ không còn khả dụng cho bất kỳ người dùng nào

Gỡ cài đặt phần mềm máy in

Nếu bạn chỉ sử dụng máy in với trình điều khiển cơ bản, không có gì khác để xóa. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng tiện ích của bên thứ ba hoặc nếu ứng dụng Cài đặt cũng cài đặt các công cụ bổ sung để tự động quản lý máy in, bạn sẽ cần xóa phần mềm còn lại theo cách thủ công.

Để loại bỏ các ứng dụng liên quan đến máy in bị bỏ lại, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings (Cài đặt )
 2. Bấm vào Apps (Ứng dụng) .
 3. Nhấp vào Apps & features. (Ứng dụng & tính năng) .
 4. Chọn phần mềm bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào nút Uninstall (Gỡ cài đặt ).
  Xoa phan mem tren windows 10
  Xoa phan mem tren windows 10
 6. Tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc xóa

Cách gỡ cài đặt máy in bằng Command Prompt

Nếu bạn thích sử dụng các dòng lệnh, bạn có thể sử dụng Dấu nhắc lệnh để xóa máy in khỏi Windows 10 bằng các bước sau:

 1. Mở Start. (Bắt đầu) .
 2. Tìm kiếm Command Prompt (Dấu nhắc Lệnh) , bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator (Chạy với tư cách quản trị viên) .
 3. Gõ dòng lệnh sau để xếp hàng danh sách máy in trên thiết bị của bạn và nhấn Enter :wmic printer get name
 4. Nhập lệnh sau để gỡ cài đặt máy in và nhấn Enter :printui.exe /dl /n "YOUR-PRINTER-NAME"Trong lệnh, thay thế YOUR-PRINTER-NAME bằng tên đầy đủ của máy in của bạn, xem bước số 3 .uninstall printer windows10 command prompt

Khi bạn đã hoàn thành các bước, máy in mà bạn đã chỉ định trong lệnh sẽ được gỡ cài đặt.

Gỡ cài đặt phần mềm máy in

Nếu bạn chỉ sử dụng máy in với trình điều khiển cơ bản, không có gì khác để xóa. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng tiện ích của bên thứ ba hoặc nếu ứng dụng Cài đặt cũng cài đặt các công cụ bổ sung để tự động quản lý máy in, bạn sẽ cần xóa phần mềm còn lại theo cách thủ công.

Để loại bỏ các ứng dụng liên quan đến máy in bị bỏ lại, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings (Cài đặt )
 2. Bấm vào Apps (Ứng dụng) .
 3. Nhấp vào Apps & features. (Ứng dụng & tính năng) .
 4. Chọn phần mềm bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào nút Uninstall (Gỡ cài đặt ).
  Xoa phan mem tren windows 10
  Xoa phan mem tren windows 10
 6. Tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc xóa

Cách gỡ cài đặt máy in bằng PowerShell

Nếu bạn thích sử dụng PowerShell, bạn có thể sử dụng các bước sau để xóa máy in khỏi Windows 10:

 1. Mở Start (Bắt đầu) .
 2. Tìm kiếm Windows PowerShell , nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator (Chạy với tư cách quản trị viên) .
 3. Nhập lệnh sau để xếp hàng danh sách máy in trên thiết bị của bạn và nhấn Enter :Get-Printer | Format-List Name
 4. Nhập lệnh sau để gỡ cài đặt máy in và nhấn Enter :Remove-Printer -Name "YOUR-PRINTER-NAME"uninstall printer powershell win10Trong lệnh, thay thế YOUR-PRINTER-NAME bằng tên đầy đủ của máy in của bạn, xem bước số 3 .

Gỡ cài đặt phần mềm máy in

Nếu bạn chỉ sử dụng máy in với trình điều khiển cơ bản, không có gì khác để xóa. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng tiện ích của bên thứ ba hoặc nếu ứng dụng Cài đặt cũng cài đặt các công cụ bổ sung để tự động quản lý máy in, bạn sẽ cần xóa phần mềm còn lại theo cách thủ công.

Để loại bỏ các ứng dụng liên quan đến máy in bị bỏ lại, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings (Cài đặt )
 2. Bấm vào Apps (Ứng dụng) .
 3. Nhấp vào Apps & features. (Ứng dụng & tính năng) .
 4. Chọn phần mềm bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào nút Uninstall (Gỡ cài đặt ).
  Xoa phan mem tren windows 10
  Xoa phan mem tren windows 10
 6. Tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc xóa

Sau khi hoàn thành các bước, máy in mà bạn chọn sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn.