Cách Sửa lỗi Fuser Assembly Replace now Xerox IV 2060/3060/3065

Cách sửa lỗi Assembly Replace now  Xerox IV 2060/3060/3065

  • Giữ phím số 0 khoảng 5s bấm phím Start
  • passcode thì nhập: 678
  • Confirm
  • Nhấn tiếp Services Rep
  • Mainternance/ Diagnostics – chọn NVM read/write
  • nhập 744- 005 vào ô Chain-Link Confirm/Change
  • Nhập  0 vào New Value – Save – Close – Yes
  •  khởi động lại