Cách scan Email máy photocopy Ricoh Chuẩn 100%

Khi chúng ta muốn sử dụng tính năng scan to email trên máy photocopy, việc đầu tiên chúng ta sẽ cần phải cài đặt một email vào máy Photocopy để dùng làm server gửi mail. Bài viết này sẽ hướng dẫn thực hiện việc thêm một gmail vào máy Photocopy Ricoh để thực hiện điều đó.

 

Trên máy Photocopy truy cập vào theo tuần tự:

scan Email Ricoh 1

2. scan Email Ricoh 2

3. scan Email Ricoh 3

4. Chọn POP3/IMAP4 Settings nhập Server Name: imap.gmail.com -> OK

scan Email Ricoh 4

5. SMTP Server -> Nhập Server Name: smtp.gmail.com -> OK

scan Email Ricoh 5

6. Email Communication Port -> POP3: 465; IMAP4: 993 -> OK

scan Email Ricoh 6

7. Trang 2 điền như hình

scan Email Ricoh 7

Sau khi thực hiện đủ các bước như trên, khi scan chúng ta chỉ cần chọn mục email trên màn hình máy photocopy -> chọn mail người nhận đã được thiết lập để scan tới và bấm nút scan trên máy.

– Ngoài ra không cần thiết lập trực tiếp trên máy Photocopy, chúng ta vẫn có thể thiết lập bằng truy cập admin của máy Photocopy bằng giao diện Web:Sau khi truy cập IP và đăng nhập tài khoản admin trên giao diện web thành công -> Devices Managememnt -> Configurationscan Email Ricoh 8

Trong mục Device Settings -> E-mail và thiết lập các thông số như hình sau:

scan Email Ricoh 9

scan Email Ricoh 10

scan Email Ricoh 11

Sau khi thiết lập xong chúng ta có thể scan to email giống như đã cài đặt trực tiếp trên máy photocopy.

Sau khi cấu hình xong phần trên thì mail có thể gửi đi được rồi, vây chúng ta bắt đầu tạo user của người nhận mail.

Trên màng hình bàn phím nhấn

  1. Home
  2. Scan
  3. Email
  4. Prg. Dest
  5. Một bảng Email adress xuất hiện nhập tên mail cần gửi đi (vd : acb@gmail.com) sau đó OK rồi nhâp tên người dùng rồi OK.

Như vậy là các bạn đã cấu hình thành công SCAN TO EMAIL rồi đấy nếu có gì không hiểu các bạn hãy để lại commen bên dưới.