Cách Reset lại Máy in HP PRO400-M401D.

Cách làm như sau:
-Trước khi tắt máy nhìn trên màn hình cảm ứng phía góc dưới bên tay phải có nút ẩn. sau đó tắt nguồn và bật nguồn lên đồng thời ấn tay giữ vào nút đó 5-7s trên màn hình hiện ngôn ngữ (Language) chọn tiếng anh (English) Laucaisun chọn tiếng việt và cài đặt theo hướng dẫn của máy, (cài đặt theo khổ giấy…) chúc các bạn thành công!
reset HP 401d
reset HP 401d
Hoặc làm theo hướng dẫn của hãng:
old Reset HP LaserJet M401:
1. Turn the product off.
2. Perform one of the following steps:
– LCD control panel models: Simultaneously press and hold the right arrow button and the Cancel button. Keep these buttons depressed as you turn the product on.
– Touchscreen control panel models: Press and hold the lower right quadrant of the touchscreen. Keep the quadrant depressed as you turn the product on.
3. When the Permanent Storage Init. message appears on the display, release the buttons.
4. When the product has finished the NVRAM initialization, it returns to the Ready state.
Dịch từ Google:
Đặt lại cũ HP LaserJet M401 :
1. Tắt sản phẩm .
2. Thực hiện một trong các bước sau đây :
– Mô hình bảng điều khiển LCD : Đồng thời nhấn và giữ nút mũi tên bên phải và nút Cancel. Giữ các nút chán nản khi bạn bật sản phẩm .
– Mô hình điều khiển màn hình cảm ứng panel: Bấm và giữ phần dưới bên phải của màn hình cảm ứng . Giữ góc phần tư chán nản khi bạn bật sản phẩm .
3. Khi vĩnh viễn lưu trữ Init . thông báo xuất hiện trên màn hình , thả nút.
4. Khi sản phẩm đã hoàn thành việc khởi tạo NVRAM , nó trở về trạng thái Sẵn sàng .
chúc các bạn thành công!

https://4tk88.org/

https://4tk88.app/

https://thienhabet1.org/

https://thienhabet1.com/