Cách khắc phục lỗi 0x0000011b in mạng Windows 10

Bản cập nhật bảo mật Windows được phát hành vào tháng 1 và hiện đã được thực thi hoàn toàn trong tháng này đang khiến người dùng Windows gặp lỗi 0x0000011b khi in bằng máy in mạng.

Vào tháng 1 năm 2021, Microsoft đã phát hành bản cập nhật bảo mật để khắc phục ‘ Lỗ hổng giả mạo Windows Print Spooler’ được theo dõi là CVE-2021-1678 .

“Một lỗ hổng bảo mật bỏ qua tồn tại trong cách liên kết Cuộc gọi Thủ tục Từ xa Máy in (RPC) xử lý xác thực cho giao diện Winspool từ xa”, một bản tin hỗ trợ giải thích về lỗ hổng này.

Khi bản cập nhật bảo mật được phát hành, nó không tự động bảo vệ các thiết bị khỏi lỗ hổng bảo mật. Tuy nhiên, nó đã thêm một khóa Registry mới mà quản trị viên có thể sử dụng để tăng cấp độ xác thực RPC được sử dụng để in mạng nhằm giảm thiểu lỗ hổng bảo mật.

Nói cách khác, bản cập nhật bảo mật này không sửa được bất kỳ lỗ hổng nào trừ khi quản trị viên Windows tạo khóa Đăng ký sau:

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Print]
“RpcAuthnLevelPrivacyEnabled” = dword: 00000001

Cách sửa lỗi in 0x0000011b

Để khắc phục lỗi in qua mạng 0x0000011b mà không cần gỡ bản cập nhật (KB5005565) bạn cần làm như sau:

  • Nhấn Windows + R để mở Run sau đó nhập regedit rồi nhấn Enter để mở Registry Editor.
  • Tìm đến khóa:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print
  • Tạo một giá trị DWORD-32 bit mới có tên RpcAuthnLevelPrivacyEnabled và đặt giá trị của nó là 0 giống như ảnh bạn có thể thấy bên dưới:cach sua loi
  • Hoặc có một phương pháp dễ hơn là bạn tải file .reg mà Quản Trị Mạng tạo sẵn về sau đó kích đúp vào nó để tự động tạo nhanh giá trị DWORD-32 bit.
  • Tải file sualoi-0x0000011b.reg.
  • Bạn khởi động lại máy và in thử xem đã khắc phục được vấn đề hay chưa.

Nếu cần khôi phục lại RpcAuthnLevelPrivacyEnabled bạn tải file .reg sau đây rồi  chạy:

Hoặc tải File này :

https://www.mediafire.com/file/ekj0fpq9vguwxv9/fixmayin.cmd/file

Chúc các bạn thành công!