Cách chia sẻ máy in qua mạng Lan trong Windows 7, 8 hoặc 10

Trong những năm qua, Windows đã trở nên tốt hơn nhiều về cách nó xử lý các máy in nối mạng. Nhưng nếu bạn muốn chia sẻ một máy in qua mạng, bạn vẫn có thể cần phải thực hiện một số thao tác nhỏ để thiết lập và chạy nó. Đây là cách tất cả hoạt động.

https://4tk88.org/

https://4tk88.app/

https://thienhabet1.org/

https://thienhabet1.com/