Cách cài đặt mật khẩu người dùng để in cho máy photocopy Ricoh

Để quản lý người dùng máy photocopy cũng như biết được số lượng in của từng người trong văn phòng bạn ó thể sử dụng cách làm dưới đây để đảm bảo được lượng in hàng tháng của doanh nghiệp bạn

1. Bắt đầu và chọn Thiết bị và Máy in:

Screen Shot 2015 04 27 at 11.53.53 AM

 

2. Trong menu, nhấp chuột phải vào máy photocopy và chọn Tùy chọn in:

Screen Shot 2015 05 04 at 10.31.07 AM

 

3. Thao tác này sẽ mở ra một menu khác. Trong Cài đặt Chi tiết, nhấp vào Thiết lập Công việc:

Screen Shot 2015 04 27 at 12.07.23 PM

 

4. Chọn In đã khóa từ menu Loại Công việc và nhập mã máy photocopy của bạn trong Mã Người dùng.

Screen Shot 2015 05 04 at 10.28.03 AM

 

5. Nhấp vào “Chi tiết” bên cạnh In đã khóa, sau đó nhập PennKey của bạn dưới ID người dùng và mã máy photocopy của bạn trong Mật khẩu

Screen Shot 2015 04 27 at 12.11.26 PM 1

6. Nhấp vào Áp dụng rồi OK. Thao tác này sẽ đặt Mã người dùng cho Ricoh và bây giờ bạn sẽ có thể in:

 

7. Khi bạn đang ở máy photocopy, hãy chọn máy in:

Ricoh 1 0

 

8. Chọn Lệnh in đã khóa:

Ricoh 3 0 1

 

9. Chọn công việc của bạn và nhấp vào in. PennKey của bạn sẽ được hiển thị dưới User ID để bạn biết công việc nào là của mình.

Ricoh%203 0