Activate AIO Tools Version 3.1.3 – Tool Active Kích Hoạt Windows & Office tất cả Phiên Bản

[Công cụ hỗ trợ Kích hoạt Windows & Office mọi phiên bản – Activate AIO Tools Version 3.0 (Đã hỗ trợ Activate Win 10 LTSC và Office 2019)

Activate AIO Tools Version 3.1 1

Các tính năng chính

1. KÍCH HOẠT WINDOWS 10 TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN VĨNH VIỄN, BẰNG GIẤY PHÉP KỸ THUẬT SỐ (Digital Lisence).
2. KÍCH HOẠT WINDOWS 7 – 8 – 8.1 – 10 – Server / OFFICE 2010 – 2013 – 2016 – 2019 BẢN VL (Volume) ONLINE (6 tháng). TỰ ĐỘNG GIA HẠN BẢN QUYỀN ĐỂ SỬ DỤNG VĨNH VIỄN.
3. Hỗ trợ kích hoạt Windows/Office bằng Key Online và Key By Phone.
4. Convert Office từ bản VL (Volume) sang bản Retail (C2R) và ngược lại.
5. Xóa bỏ Key Office không cần thiết. Kiểm tra trạng thái bản quyền Windows/Office. Version Windows

Link Download Activate AIO Tools v3.1.3

Link Google Drive