Máy in không nhận lệnh in Win 10

Sửa lỗi “Printer Not Responding”

Lỗi “Printer Not Responding” thường xuất hiện khi máy in không đáp ứng các yêu cầu được gửi. Vì cấu hình không chính xác, lỗi phần cứng hoặc một số dịch vụ không phản hồi. Lỗi này là lỗi phổ biến và thường xảy ra với người dùng. Đôi khi, chỉ cần khởi động lại…

Xem thêm
image_print