NHV-Boot-Menu

Hướng dẫn cài đặt Sử dụng công cụ multiboot: Tải File NHV-BOOT-2021-475.zip giải nén Chạy file Multiboot.cmd với quyền Administrator sau đó nhập Number của USB/HDD Box tương tự như hình ảnh bên dưới. Sử dụng Rufus: Tải File NHV-BOOT-2021-475.zip giải nén. Mở Rufus và thiết lập tương tự ảnh bên dưới và thực hiện tạo boot. Quá trình tạo boot bằng Rufus hoàn tất, mở Partition Wizard USB được tạo boot thành 1 phân vùng như bên dưới. Để thuận tiện trong quá trình sử dụng, chọn chuột phải vào phân vùng boot chọn Move/Resize để tạo phân vùng chứa dữ liệu mới với toàn bộ dung lượng trống còn lại và có thể Hide Partition boot như hình ảnh bên dưới.

Bình luận trên Facebook